Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród 800 małżeństw