Bamiyanin Afganistanissa edeltäneillä eurooppalaisten öljy